Tarieven

Kennismakingsgesprek gratis

Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten is gratis.

 

Uurtarief: € 50,-

RT-sessie: 1 uur, waarvan 45 minuten contacttijd en 15 minuten voor voorbereiding en verslaglegging. 

Voor gesprekken met ouders en/of school geldt het uurtarief naar rato. 

 

In overleg stellen we het begeleidingstraject vast. Elke hulpvraag is anders en daar stem ik het traject op af. Dus kort als het kan, lang als het nodig is. 

 

Didactisch rekenonderzoek met RD4:

De RD4 is een toetsinstrument om de rekenontwikkeling van een kind uitgebreid in kaart te brengen. Lees hier meer over het rekenonderzoek.

Afname: 3 uur.

Schrijven onderzoeksverslag: 1 uur

Bespreken onderzoeksverslag: 1 uur

 

RT-praktijk Wagemans is vrijgesteld van BTW.