Tarieven

Kennismakingsgesprek gratis

Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten is gratis.

Voor de start van een rt-traject stellen we de benodigde uren en de totale kosten vast. Elke hulpvraag is anders en ik vind het belangrijk om de planning van het traject af te stemmen op de individuele behoefte. Dus kort als het kan, lang als het nodig is. Bij langer durende trajecten plan ik regelmatig (bijvoorbeeld na acht bijeenkomsten) een evaluatiegesprek.

 

Uurtarief: € 50,-

RT-sessie: 1 uur, waarvan 45 minuten contacttijd en 15 minuten voor voorbereiding en verslaglegging. 

Voor gesprekken met ouders en/of school geldt het uurtarief naar rato. 

Een gangbaar rt-traject bestaat uit 10 uur (8 rt-sessies en 2 uur gesprekken).

 

Didactisch rekenonderzoek met RD4:

De RD4 is een toetsinstrument om de rekenontwikkeling van een kind uitgebreid in kaart te brengen. Lees hier meer over het rekenonderzoek.

Afname: 3 uur.

Schrijven onderzoeksverslag: 1 uur

Bespreken onderzoeksverslag: 1 uur

 

RT-praktijk Wagemans is vrijgesteld van BTW.