Voor wie?

Van nature is elk kind nieuwsgierig en leergierig. Maar soms loopt een kind vast in het leerproces en verliest het zijn plezier in leren. Er kan frustratie ontstaan, of een kind kan ontmoedigd raken omdat het het gevoel heeft dat het toch niet gaat lukken. Er kan sprake zijn van achterblijvende resultaten en het kind heeft moeite om de lessen in de klas te volgen.

Het kan ook zo zijn dat een kind de leerstof goed begrijpt maar dat dit niet terug te zien is in de toetsresultaten. Misschien is de motivatie er niet meer, of wil de leerling het zo graag goed doen dat er te veel spanning ontstaat om rustig te kunnen werken.

In dergelijke gevallen kan remedial teaching uitkomst bieden.