Wat is remedial teaching?

Remedial teaching (rt) is doelgerichte, individuele ondersteuning bij het leren. Remedial teaching gaat uit van de vraag: wat heeft deze leerling nodig om een volgende stap in het leerproces te kunnen zetten? Soms blijkt dat extra uitleg of oefening nodig is, soms is het vooral van belang dat de leerling vaardigheden leert om de aanwezige kennis goed te gebruiken. En vaak is het een combinatie van beiden.

Remedial teaching is gekoppeld aan één van de kernvakken van de basisschool: rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen.

In de begeleiding staat ook altijd de beleving van het leren centraal. De remedial teacher (rt-er) gaat na wat er nodig is om de leerling (weer) te motiveren en vertrouwen in eigen kunnen te geven.