Werkwijze

Een eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.

We bespreken de hulpvraag en bekijken of remedial teaching in dit geval helpend is en hoe het traject er globaal uit zou kunnen zien.

 

RT-traject

* Onderzoek

Als we besluiten tot een rt-traject stellen we eerst vast welke informatie nodig is om een handelingsplan te kunnen maken. Het kan zijn dat in het kennismakingsgesprek nog niet alles aan bod gekomen is. Ook ontmoet ik graag uw zoon/dochter zelf. Contact met de school van uw kind is ook zeer waardevol. In ieder geval zal ik u vragen naar de toetsgegevens van school. Voor rekenen is het mogelijk dat ik een uitgebreid didactisch onderzoek doe (RD4, zie: specialisaties).

* Doelgericht handelingsplan

Na een eerste rt-les stel ik op grond van alle informatie een handelingsplan op. Hierin staat beschreven wat het doel van de begeleiding is en wat we gaan doen om dat doel te bereiken. Dit doel komt tot stand in samenspraak met u én uw kind.

* Begeleiding

Wanneer u het eens bent met het handelingsplan, start de begeleiding. Gebruikelijk zijn wekelijkse lessen van 45 minuten per keer. We overleggen of uw kind ook thuis gaat oefenen.

* Evaluatie

Na een afgesproken aantal lessen hebben we een evaluatiegesprek. We gaan na welke stappen er gezet zijn en of het gestelde doel behaald is. Het rt-traject wordt afgesloten of indien nodig verlengd. In dat geval wordt een nieuw plan opgesteld.