RD4 rekenonderzoek

Met het RD4 rekenonderzoek wordt de complete rekenontwikkeling van een kind inzichtelijk gemaakt. Het draait bij dit onderzoek vooral om hóe de leerling rekent: welke strategieën past de leerling toe en welke hulpmiddelen heeft het eventueel nodig om rekenopgaven op te lossen. De resultaten geven inzicht in het groepsniveau waarop de leerling functioneert en in passende vervolgstappen. Op de site van RD4 is meer informatie te vinden.