Tarieven

Het kennismakingsgesprek is gratis.

Het uurtarief is € 50,-.

Dit uurtarief geldt voor de begeleidingsmomenten (45 minuten begeleiding en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging).

Ook geldt dit tarief (naar rato) voor gesprekken met ouders, school en/of andere betrokkenen en eventueel didactisch onderzoek.

Voor aanvang van de rt ontvangt u een overzicht van de kosten van het gehele traject.

U ontvangt maandelijks een factuur.