Aanbod

Aanbod
Ik geef remedial teaching voor basisschoolleerlingen op het gebied van rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en “leren leren”. Zowel ouders als scholen kunnen van dit aanbod gebruik maken.

Locatie en werkgebied
De rt geef ik in mijn praktijk aan huis (in Zoeterwoude-Rijndijk) of op school (daarvoor is toestemming van de school vereist).
Mijn werkgebied is Leiden en omgeving.

Werktijden
maandag van 8.30 – 17.00 uur
woensdag van 14.00 – 17.00 uur
vrijdag van 8.30 – 17.00 uur
De begeleiding is na schooltijd of onder schooltijd indien de school daarvoor toestemming geeft.